Jak si zajistit bohatou úrodu na zahradě?


Čím dál více lidí dává pÅ™ednost bydlení v domku se zahradou. Jednou z výhod pak je, že si můžeme vypÄ›stovat i vlastní ovoce a zeleninu. Není tedy divu, že na mnoha z nich najdeme také záhonky, aÅ¥ už s kvÄ›tinami Äi se zeleninou. Mnohé z nich vÅ¡ak neplodí ani zdaleka tak, jak by mohy, neboÅ¥ jejich majitelé se dopouÅ¡tí nÄ›kolika zásadních chyb.

 

Tou první je špatná zálivka. Je důležité si pamatovat, že rozdílné druhy rostlin potřebují také různou míru vláhy. Samozřejmě, zvláště v horkém, suchém létě je zálivka nezbytná, avšak měli bychom vždy dobře vědět, v jaké míře. Přelití je totiž ještě horší než když dáme vody málo.

 

zahrada s ovocnými stromy

 

Dále bychom mÄ›li vÄ›dÄ›t, že nÄ›které druhy rostlin si konkurují, jiné zase spolupracují. KonkurenÄní druhy bychom nikdy nemÄ›li vysazovat vedle sebe, neboÅ¥ by veÅ¡kerou energii dali do kompetice místo růstu, případnÄ› by jeden druh dominoval a druhý byl jen živoÅ™il. Pokud vÅ¡ak vedle sebe dáme takové, které spolupracují, pak budou výsledky mnohem lepší, a to u obou.

 

Důležitý je také typ půdy a její kvalita. Je tedy dobré vÄ›dÄ›t, jaký druh vlastnÄ› na svém pozemku máme. Zdaleka nejlepší je samozÅ™ejmÄ› Äernozem na spraÅ¡i, avÅ¡ak ta je pomÄ›rnÄ› vzácná. Je vÅ¡ak pravdou, že rozdílným rostlinám vyhovuje rozdílný půdní typ. Nejlepších výsledků tedy dosáhneme tehdy, když budeme sázet ty, které mu odpovídají.

 

bohatá úroda není zadarmo

 

V neposlední Å™adÄ› nesmíme zapomenout ani na ochranu pÅ™ed Å¡kůdci. Ti totiž mohou napáchat velké Å¡kody. Zdaleka nejÄastÄ›jšími jsou u nás slimáci, avÅ¡ak najdou se i jiní. Velkým problémem například ovocných stromů bývají mÅ¡ice. Je tedy dobré vÄas uÄinit přísluÅ¡ná preventivní opatÅ™ení, abychom jim zabránili niÄit naÅ¡e plodiny.

 

JistÄ›, tento seznam se může zdát ponÄ›kud dlouhý. Pokud jej vÅ¡ak dodržíte, vÄ›zte, že máte prakticky garantovanou dobrou úrodu. Je pravdou, že ta nebude zadarmo, neboÅ¥ práce na zahradÄ› může být nároÄná, avÅ¡ak věřte, že odmÄ›na za to rozhodnÄ› stojí.